Strona główna O nas Członkowie Produkty i usługi Publikacje Współpraca Prawo O stali Dla prasy

Użytkownik
Logowanie
Szukaj w serwisie
Kontakt


HIPH - aktualności

Harmonogram naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój na 2017 r.   (2016-12-05)
Na stronie NCBiR zamieszczony został Harmonogram naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój na 2017 r.

XV Konferencja Odbiorcy na Rynku Energii. Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle   (2016-11-30)
Aktualne wyzwania dla przemysłu z zakresu zarządzania energią ? jak odnaleźć się wśród kolorowych certyfikatów, pomoc dla przemysłu energochłonnego, budowanie świadomości odpowiedzialności energetycznej, redukcja kosztów oraz zwiększenie efektywności energetycznej dzięki wykorzystaniu audytu energetycznego, optymalizacja zużycia energii w praktyce ? to najważniejsze tematy, o których rozmawiać będziemy podczas XV Konferencji Naukowo-Technicznej Odbiorcy na Rynku Energii. Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle 9-10 marca 2017 r. w Czeladzi.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw   (2016-07-20)
Europejski Kongres MŚP to trzydniowy cykl debat, spotkań, warsztatów i wydarzeń towarzyszących, w których każdego roku bierze udział kilka tysięcy uczestników z kraju i Europy. W gronie zaproszonych osób znajdują się przedstawiciele świata nauki, administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji otoczenia biznesu.

Konkurs Forum Młodych Innowatorów   (2016-07-15)
Konkurs organizowany jest z inicjatywy Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle ZAK S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Park Przemysłowy Metalchem z siedzibą w Opolu, Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster.

Spotkanie informacyjne programu INNOSTAL   (2016-06-20)
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje 28 czerwca 2016 spotkanie informacyjne dotyczące programu INNOSTAL.

Program INNOSTAL   (2016-04-29)
Informujemy że 28 kwietnia został ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego "INNOSTAL" finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji na stronie NCBR oraz w rozwinięciu...

Europejski Kongres Gospodarczy 2016   (2016-04-20)
Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress - EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 7 tysięcy gości z Polski, Europy, Świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

» starsze


Strona główna | O nas | Czł‚onkowie | Produkty i usł‚ugi | Publikacje | Współ‚praca | Prawo | O stali | Dla prasy
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.