Homepage About us Members Products and services Publications Partnership Law About Steel For the press

User
Login
Search in service
Contact
 
HIPH - steel in numbers
OpisZałącznik

Produkcja stali surowej wg procesow w latach 2000-2004

Struktura asortymentowa produkcji wyrobów długich walcowanych na gorąco, w latach 2000-2004

Struktura asortymentowa produkcji wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, w latach 2000-2004

Produkcja samochodow w Polsce w latach 2000-2004

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w Polsce w latach 2000-2004

Produkcja statków w Polsce w latach 2000-2004

Produkcja chłodziarek, zamrażarek i pralek w Polsce w latach 2000-2004

Eksport, import i udział importu w zużyciu jawnym w latach 2000-2004

Zatrudnienie w hutnictwie żelaza i stali w Polsce w latach 1990-2004

Redukcja zatrudnienia w 2004 roku

Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na tonę stali surowej w latach 2000-2004

Emisja SO2, NO i CO na tonę stali surowej w latach 2000-2004

Ilość wytworzonych odpadów i skala ich gospodarczego wykorzystania w latach 2000-2004

Zrzuty ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych w latach 2000-2004Homepage | About us | Members | Products and services | Publications | Partnership | Law | About Steel | For the press
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.