Homepage About us Members Products and services Publications Partnership Law About Steel For the press

User
Login
Search in service
Contact
 
HIPH - researches
Katedra Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej w Katowicach – działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza


Prace dyplomowe z zakresu stali nierdzewnych zrealizowane w roku akademickim 2004/2005:
  1. Badanie wpływu cyklu cieplnego spawania na strukturę i właściwości mechaniczne stali typu duplex
  2. Badanie odporności korozyjnej stali duplex w roztworach chlorków
  3. Analiza zmian struktury wysokostopowej stali ferrytycznej w procesie odkształcenia plastycznego na
  4. Analiza zmian struktury stali ferrytyczno-austenitycznej po odkształceniu plastycznym na gorąco
  5. Badania zmian struktury wysokostopowej stali austenityczno-ferrytycznej po procesie odkształcania na gorąco


Homepage | About us | Members | Products and services | Publications | Partnership | Law | About Steel | For the press
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.