Strona główna O nas Członkowie Produkty i usługi Publikacje Współpraca Prawo O stali Dla prasy

Użytkownik
Logowanie
Szukaj w serwisie
Kontakt
 


Z A M Ó W


HIPH - raporty zamówienia
Polski Przemysł Stalowy (wydania archiwalne)
CENA:
30 zł + VAT

 
Raport kwartalny
CENA:
60 zł + VAT

 
Rury
CENA:
150 zł + VAT

 
Sytuacja
CENA:
150 zł + VAT

 
Polski Przemysł Stalowy 2019
CENA:
50 zł + VAT

 


Zamawiam raport-wydawnictwo:

 

 

 Imię:
Nazwisko:
Email:
 


Dane do faktury:
Firma:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
 


Klauzula Informacyjna
 
Dobrowolne podanie danych osobowych i wysłanie formularza kontaktowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w formularzu. Dane osobowe uzyskane w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego, będą przetwarzane przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z zachowaniem poniższego obowiązku informacyjnego, w celu umożliwienia skontaktowania się z osobą lub podmiotem wypełniającym formularz kontaktowy. Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że Administratorem danych osobowych ujawnionych w formularzu kontaktowym jest Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Katowicach ul. Lompy 14. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: podany w pkt. 1 lub email: hiph@hiph.org

Okres przetwarzania danych – dane będą przechowywane przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi/skontaktowania się z osobą lub podmiotem wypełniającym formularz kontaktowy. Administrator Państwa danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzenia danych osobowych. Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Spółka zleca wykonywanie takich czynności. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora :
  1. dostępu do Państwa danych osobowych,
  2. sprostowania Państwa danych osobowych,
  3. usunięcia Państwa danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przenoszenia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wysłania formularza kontaktowego i udzielenia odpowiedzi/ skontaktowania się z osobą lub podmiotem wypełniającym formularz kontaktowy. Nie podanie danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi lub skontaktowanie się z osobą lub podmiotem wypełniającym formularz kontaktowy. Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.
 
 
 
Strona główna | O nas | Członkowie | Produkty i usługi | Publikacje | Współpraca | Prawo | O stali | Dla prasy
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.