Strona główna O nas Członkowie Produkty i usługi Publikacje Współpraca Prawo O stali Dla prasy

Użytkownik
Logowanie
Szukaj w serwisie
Kontakt
 


Z A M Ó W


HIPH - normy hutnicze
Wykaz opublikowanych norm PN-EN (ECISS i CEN/TC 187)
ICS 77.*,81.080,23.100.40,29.030
PNTytuł
szczegółowy
wykaz norm

PN-EN 10001:1996Surówka żelaza - Określenie i klasyfikacja
PN-EN 10002-1:2004 Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia
PN-EN 10002-5:1998 Metale - Próba rozciągania - Metoda badania w podwyższonej temperaturze
PN-EN 10016-1:1999 Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na zimno - Wymagania ogólne
PN-EN 10016-2:1999 Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na zimno - Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia
PN-EN 10016-3:1999 Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na zimno - Wymagania dla walcówki ze stali niskowęglowej nieuspokojonej i zastępującej stal nieuspokojoną
PN-EN 10016-4:1999 Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na zimno - Wymagania dla walcówki przeznaczonej do zastosowań specjalnych
PN-EN 10017:2005 (U) Walcówka stalowa do ciągnienia i/lub walcowania na zimno - Wymiary i tolerancje
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych
PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu i wymiarów
PN-EN 10025-1:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy
PN-EN 10025-2:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
PN-EN 10025-3:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 3: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym
PN-EN 10025-4:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 4: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu termomechanicznym
PN-EN 10025-5:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych trudno rdzewiejących
PN-EN 10025-6:2005 (U) Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali - Znaki stali, symbole główne
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali - System cyfrowy
PN-EN 10028-1:2004 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 10028-1:2004 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 10028-2:2004 (U) Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Część 2: Stale niestopowe i stopowe do pracy w podwyższonych temperaturach
PN-EN 10028-3:2004 (U) Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane
PN-EN 10028-4:2004 (U) Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Część 4: Stale stopowe niklowe do pracy w obniżonych temperaturach
PN-EN 10028-5:2004 (U) Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Część 5: Stale spawalne drobnoziarniste walcowane termomechanicznie
PN-EN 10028-6:2004 (U) Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste do ulepszania cieplnego
PN-EN 10028-7:2004 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Część 7: Stale odporne na korozję
PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej - Tolerancje wymiarów, kształtu i masy
PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej - Tolerancje wymiarów, kształtu i masy
PN-EN 10031:2003 (U) Półwyroby na odkuwki - Tolerancje wymiarów, kształtu i masy
PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej - Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i odchyłki kształtu
PN-EN 10034:1996/Ap1:1999 Dwuteowniki I i H za stali konstrukcyjnej - Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i odchyłki kształtu
PN-EN 10036:1999 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie całkowitej zawartości węgla metodą wagową po spaleniu w strumieniu tlenu
PN-EN 10045-1:1994Metale - Próba udarności sposobem Charpy'ego - Metoda badania
PN-EN 10045-2:1996Metale - Próba udarności sposobem Charpy'ego - Sprawdzanie młotów wahadłowych
PN-EN 10045-2:1996 Metale - Próba udarności sposobem Charpy'ego - Sprawdzanie młotów wahadłowych
PN-EN 10048:2001 Stal - Taśma wąska walcowana na gorąco - Tolerancje wymiarów i kształtu
PN-EN 10051+A1:1999 Stal - Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na gorąco w sposób ciągły, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej - Tolerancje wymiarów i kształtu
PN-EN 10055:1999 Stal - Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, walcowane na gorąco - Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej - Wymiary
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej - Tolerancje kształtu i wymiarów
PN-EN 10058:2004 (U) Płaskowniki stalowe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania - Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów
PN-EN 10059:2004 (U) Pręty stalowe kwadratowe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania - Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów
PN-EN 10060:2004 (U) Pręty stalowe okrąłe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania - Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów
PN-EN 10061:2004 (U) Pręty stalowe sześciokątne walcowane na gorąco ogólnego zastosowania - Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów
PN-EN 10067:1999 Stal - Kształtowniki łebkowe walcowane na gorąco - Wymiary oraz tolerancje kształtu, wymiarów i masy
PN-EN 10071:2000 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości manganu metodą miareczkowania elektrometrycznego
PN-EN 10079:1996 Stal - Wyroby - Terminologia
PN-EN 10083-1:1999 Stale do ulepszania cieplnego - Techniczne warunki dostawy wyrobów ze stali specjalnych
PN-EN 10083-2+A1:1999 Stal do ulepszania cieplnego - Techniczne warunki dostawy wyrobów ze stali niestopowych jakościowych
PN-EN 10083-3:2000 Stal do ulepszania cieplnego - Techniczne warunki dostawy stali z borem
PN-EN 10084:2002 Stale do nawęglania - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10085:2003 Stale do azotowania - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10087:2000 Stal automatowa - Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów i walcówki walcowanych na gorąco
PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję - Gatunki
PN-EN 10088-2:1999 Stale odporne na korozję - Warunki techniczne dostawy blach grubych, cienkich oraz taśm ogólnego przeznaczenia
PN-EN 10088-3:1999 Stale odporne na korozję - Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia
PN-EN 10089:2003 (U) Stale walcowane na gorąco na sprężyny ulepszane cieplnie - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10090:2001 Stale i stopy zaworowe stosowane w silnikach spalinowych
PN-EN 10092-1:2004 (U) Płaskowniki ze stali sprężynowej walcowane na gorąco - Część 1: Płaskowniki - Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów
PN-EN 10092-2:2004 (U) Pręty płaskie ze stali sprężynowej walcowane na gorąco - Część 2: Żebrowane i rowkowane pióra resorowe - Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów
PN-EN 10095:2002 Stale i stopy niklu żaroodporne
PN-EN 10095:2002 Stale i stopy niklu żaroodporne
PN-EN 10106:1998 Blacha i taśma stalowa elektrotechniczna walcowana na zimno o ziarnie niezorientowanym w stanie w pełni przetworzonym
PN-EN 10107:1999 Blacha i taśma stalowa elektrotechniczna o ziarnie zorientowanym dostarczana w stanie w pełni przetworzonym
PN-EN 10108:2005 (U) Walcówka stalowa okrągła do spęczania na zimno i wyciskania na zimno - Wymiary i tolerancje
PN-EN 10111:2001 Stal niskowęglowa - Blachy i taśmy walcowane na gorąco w sposób ciągły, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10120:2001 Stal - Blachy i taśmy na spawane butle do gazów
PN-EN 10126:2000 Blacha i taśma elektrotechniczna ze stali niestopowej walcowana na zimno dostarczana w stanie nie w pełni przetworzonym
PN-EN 10130+A1:1999 Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali niskowęglowych do obróbki plastycznej na zimno - Techniczne warunki dostawy
PN-EN 10131:1998 Stal niskowęglowa i stal o podwyższonej wytrzymałości - Wyroby płaskie walcowane na zimno niepowlekane przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno - Tolerancje wymiarów i kształtu
PN-EN 10132-1:2004 Taśma stalowa wąska walcowana na zimno do obróbki cieplnej - Warunki techniczne dostawy - Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN 10132-2:2004 Taśma stalowa wąska walcowana na zimno do obróbki cieplnej - Warunki techniczne dostawy - Część 2: Stale do nawęglania
PN-EN 10132-3:2004 Taśma stalowa wąska walcowana na zimno do obróbki cieplnej - Warunki techniczne dostawy - Część 3: Stale do ulepszania cieplnego
PN-EN 10132-4:2004 Taśma stalowa wąska walcowana na zimno do obróbki cieplnej - Warunki techniczne dostawy - Część 4: Stale sprężynowe i do innych zastosowań
PN-EN 10132-4:2004 Taśma stalowa wąska walcowana na zimno do obróbki cieplnej - Warunki techniczne dostawy - Część 4: Stale sprężynowe i do innych zastosowań
PN-EN 10136:1999 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości niklu metodą płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej
PN-EN 10139:2001 Taśma wąska niepowlekana walcowana na zimno ze stali niskowęglowych, przeznaczona do obróbki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10140:1999 Taśma stalowa wąska walcowana na zimno - Tolerancje wymiarów i kształtu
PN-EN 10143:1997 Stal - Taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami metalicznymi - Tolerancje wymiarów i kształtu
PN-EN 10149-1:2000 Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o podwyższonej granicy plastyczności do obróbki plastycznej na zimno - Ogólne warunki dostawy
PN-EN 10149-2:2000 Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o podwyższonej granicy plastyczności do obróbki plastycznej na zimno - Warunki dostawy wyrobów walcowanych termomechanicznie
PN-EN 10149-3:2000 Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali o podwyższonej granicy plastyczności do obróbki plastycznej na zimno - Warunki dostawy wyrobów normalizowanych lub walcowanych normalizująco
PN-EN 10151:2003 (U) Taśmy ze stali odpornej na korozję na sprężyny - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10152:2004 (U) Wyroby płaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie, do obróbki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10160:2001 Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości równej lub większej niż 6 mm (metoda echa)
PN-EN 10162:2004 (U) Kształtowniki stalowe walcowane na zimno - Warunki techniczne dostawy - Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego
PN-EN 10165:2000 Blacha i taśma elektrotechniczna ze stali stopowej walcowana na zimno dostarczana w stanie nie w pełni przetworzonym
PN-EN 10168:2005 (U) Wyroby stalowe - Dokumenty kontroli - Wykaz informacji wraz z opisem
PN-EN 10169-1:2004 (U) Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły - Część 1: Postanowienia ogólne (definicje, materiały, tolerancje, metody badań)
PN-EN 10169-3:2004 (U) Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły - Część 3: Wyroby stosowane we wnętrzach budynków
PN-EN 10177:1999 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości wapnia w stalach metodą płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej
PN-EN 10178:2000 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości niobu w stalach metodą spektrofotometryczną
PN-EN 10179:2000 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie śladowych zawartości azotu w stalach metodą spektrofotometryczną
PN-EN 10181:2000 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości ołowiu w stalach metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
PN-EN 10184:2000 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości fosforu metodą spektrofotometryczną
PN-EN 10184:2000 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości fosforu metodą spektrofotometryczną
PN-EN 10188:2000 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości chromu metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
PN-EN 10202:2003 Wyroby walcowane na zimno przeznaczone na opakowania - Stal elektrolitycznie ocynowana lub specjalnie chromowana
PN-EN 10202:2003/AC:2004 Wyroby walcowane na zimno przeznaczone na opakowania - Stal elektrolitycznie ocynowana lub specjalnie chromowana
PN-EN 10204:2005 (U) Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli
PN-EN 10205:1999 Stal - Blacha najcieńsza w kręgach walcowana na zimno przeznaczona do produkcji wyrobów ocynowanych lub elektrolitycznie powlekanych powłoką chrom/tlenek chromu
PN-EN 10207+A1:1999 Stale na zwykłe zbiorniki ciśnieniowe - Techniczne warunki dostawy blach, taśm i prętów
PN-EN 10207+A1:1999 Stale na zwykłe zbiorniki ciśnieniowe - Techniczne warunki dostawy blach, taśm i prętów
PN-EN 10209:1998 Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali niskowęglowych przeznaczone do emaliowania - Techniczne warunki dostawy
PN-EN 10210-1:2000 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10210-2:2000 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne
PN-EN 10211:2001 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości tytanu w żelazie i stali metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
PN-EN 10212:2000 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości arsenu metodą spektrofotometryczną
PN-EN 10213-1:1999 Warunki techniczne dostawy odlewów staliwnych do pracy pod ciśnieniem - Wymagania ogólne
PN-EN 10213-2:1999 Warunki techniczne dostawy odlewów staliwnych do pracy pod ciśnieniem - Gatunki staliwa do stosowania w temperaturze pokojowej i w temperaturze podwyższonej
PN-EN 10213-3:1999 Warunki techniczne dostawy odlewów staliwnych do pracy pod ciśnieniem - Gatunki staliwa do stosowania w niskiej temperaturze
PN-EN 10213-4:1999 Warunki techniczne dostawy odlewów staliwnych do pracy pod ciśnieniem - Gatunki staliwa austenitycznego i austenitycznoferrytycznego
PN-EN 10218-1:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu - Postanowienia ogólne - Część 1: Metody badań
PN-EN 10218-2:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu - Postanowienia ogólne - Wymiary i tolerancje wymiarów drutu
PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne
PN-EN 10220:2003 (U) Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostkę długości
PN-EN 10221:1998 Klasy jakości powierzchni prętów i walcówki walcowanych na gorąco - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10222-1:2000 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe - Ogólne wymagania dotyczące odkuwek swobodnie kutych
PN-EN 10222-1:2000/A1:2004 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe - Ogólne wymagania dotyczące odkuwek swobodnie kutych
PN-EN 10222-2:2002 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe - Część 2: Stale ferrytyczne i martenzytyczne o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach
PN-EN 10222-2:2002 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe - Część 2: Stale ferrytyczne i martenzytyczne o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach
PN-EN 10222-3:2002 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe - Część 3: Stale niklowe o określonych własnościach w niskich temperaturach
PN-EN 10222-4:2002 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe - Część 4: Stale spawalne drobnoziarniste o podwyższonej granicy plastyczności
PN-EN 10222-4:2002 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe - Część 4: Stale spawalne drobnoziarniste o podwyższonej granicy plastyczności
PN-EN 10222-5:2002 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe - Część 5: Stale odporne na korozję martenzytyczne, austenityczne i austenityczno-ferrytyczne
PN-EN 10222-5:2002 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe - Część 5: Stale odporne na korozję martenzytyczne, austenityczne i austenityczno-ferrytyczne
PN-EN 10223-1:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Drut kolczasty powlekany cynkiem lub stopem cynku
PN-EN 10223-2:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Siatka z drutu stalowego o oczkach sześciokątnych, przeznaczona dla rolnictwa, do celów izolacyjnych i na ogrodzenia
PN-EN 10223-2:2001/A1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Siatka z drutu stalowego o oczkach sześciokątnych, przeznaczona dla rolnictwa, do celów izolacyjnych i na ogrodzenia
PN-EN 10223-3:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Siatka z drutu stalowego o oczkach sześciokątnych przeznaczona do celów technicznych
PN-EN 10223-4:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Część 4: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z połączeniami zgrzewanymi
PN-EN 10223-5:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Część 5: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z połączeniami przeplatanymi i wiązanymi
PN-EN 10223-6:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Część 6: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z połączeniami łańcuchowymi
PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Część 7: Panele zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia
PN-EN 10224:2004 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10225:2004 Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10225:2004 Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10228-1:2002 Badania nieniszczące odkuwek stalowych - Część 1: Badanie magnetyczno-proszkowe
PN-EN 10228-2:2000 Badania nieniszczące odkuwek stalowych - Badanie penetracyjne
PN-EN 10228-3:2000 Badania nieniszczące odkuwek stalowych - Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznych lub martenzytycznych
PN-EN 10228-4:2000 Badania nieniszczące odkuwek stalowych - Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali nierdzewnych austenitycznych i austenitycznoferrytycznych
PN-EN 10229:2001 Ocena odporności wyrobów stalowych na pękanie wywołane wodorem (HIC)
PN-EN 10238:2002 Wyroby ze stali konstrukcyjnej automatycznie czyszczone strumieniowo i z automatycznie nanoszoną powłoką podkładową
PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych - Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych
PN-EN 10243-1:2002 Stalowe odkuwki matrycowane - Tolerancje wymiarów - Część 1: Odkuwki kute na młotach i prasach
PN-EN 10243-2:2002 Stalowe odkuwki matrycowane - Tolerancje wymiarów - Część 2: Odkuwki kute na kuźniarkach
PN-EN 10244-1:2003 Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym - Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN 10244-2:2003 Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym - Część 2: Powłoki z cynku lub ze stopu cynku
PN-EN 10244-3:2003 Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym - Część 3: Powłoki z aluminium
PN-EN 10244-4:2003 Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym - Część 4: Powłoki z cyny
PN-EN 10244-5:2003 Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym - Część 5: Powłoki z niklu
PN-EN 10244-6:2003 Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki z metali nieżelaznych na drucie stalowym - Część 6: Powłoki z miedzi, brązu lub mosiądzu
PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki organiczne na drucie stalowym - Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN 10245-2:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki organiczne na drucie stalowym - Część 2: Drut powlekany PVC
PN-EN 10245-3:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki organiczne na drucie stalowym - Część 3: Drut powlekany PE
PN-EN 10245-4:2004 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu - Powłoki organiczne na drucie stalowym - Część 4: Drut powlekany poliestrem
PN-EN 10246-11:2002 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 11: Badanie penetracyjne stalowych rur bez szwu i spawanych w celu wykrycia nieciągłości powierzchniowych
PN-EN 10246-12:2002 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 12: Badanie magnetyczno-proszkowe ferromagnetycznych rur stalowych bez szwu i spawanych w celu wykrycia nieciągłości powierzchniowych
PN-EN 10246-13:2002 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 13: Automatyczny ultradźwiękowy pomiar grubości ścianki rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) na całym obwodzie
PN-EN 10246-14:2001 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 14: Automatyczne ultradźwiękowe badanie stalowych rur bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia rozwarstwień
PN-EN 10246-15:2002 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 15: Automatyczne badanie ultradźwiękowe taśm/blach używanych do produkcji rur stalowych spawanych w celu wykrycia rozwarstwień
PN-EN 10246-16:2002 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 16: Automatyczne badanie ultradźwiękowe obszarów przyległych do spoiny w rurach stalowych ze szwem w celu wykrycia rozwarstwień
PN-EN 10246-17:2002 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 17: Automatyczne badanie ultradźwiękowe końców rur stalowych bez szwu i spawanych w celu wykrycia rozwarstwień
PN-EN 10246-18:2002 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 18: Badanie magnetyczno-proszkowe końców ferromagnetycznych rur stalowych bez szwu i spawanych w celu wykrycia rozwarstwień
PN-EN 10246-2:2002 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 2: Automatyczne badanie metodą prądów wirowych austenitycznych i austenitycznoferrytycznych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu sprawdzenia szczelności hydraulic
PN-EN 10246-3:2002 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 3: Automatyczne badanie metodą prądów wirowych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłaczeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości
PN-EN 10246-4:2002 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 4: Automatyczne badanie metodą magnetycznego strumienia rozproszenia, z użyciem magnetycznych przetworników, ferromagnetycznych rur stalowych bez szwu w celu wykrycia nieciągłości poprzecznych
PN-EN 10246-5:2002 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 5: Automatyczne badanie metodą magnetycznego strumienia rozproszenia, z użyciem magnetycznych przetworników, ferromagnetycznych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w cel
PN-EN 10246-6:2001 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 6: Automatyczne ultradźwiękowe badanie stalowych rur bez szwu w celu wykrycia nieciągłości poprzecznych na całym obwodzie
PN-EN 10246-8:2002 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 8: Automatyczne badanie ultradźwiękowe spoin rur stalowych spawanych elektrycznie w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych
PN-EN 10246-9:2004 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 9: Automatyczne badanie ultradźwiękowe spoin rur spawanych łukiem krytym celem wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych - Techniczne warunki dostawy
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych - Tolerancje kształtu i wymiarów
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych - Techniczne warunki dostawy
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych - Tolerancje kształtu i wymiarów
PN-EN 10250-1:2001 Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania - Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 10250-2:2001 Odkuwki swobodnie kute ogólnego stosowania - Część 2: Stale niestopowe jakościowe i specjalne
PN-EN 10250-3:2001 Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania - Część 3: Stale stopowe specjalne
PN-EN 10250-4:2001 Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania - Część 4: Stale odporne na korozję
PN-EN 10251:2001 Materiały magnetyczne - Blachy i taśmy stalowe magnetyczne - Metody określania charakterystyk geometrycznych
PN-EN 10252:2001 Materiały magnetyczne - Blachy i taśmy stalowe magnetyczne - Metody pomiaru własności magnetycznych przy podwyższonych częstotliwościach
PN-EN 10254:2002 Stalowe odkuwki matrycowane - Ogólne warunki techniczne dostawy
PN-EN 10256:2003 Badania nieniszczące rur stalowych - Kwalifikacja i kompetencje personelu badań nieniszczących 1. i 2. stopnia
PN-EN 10257-1:2002 Drut ze stali niestopowej powlekany cynkiem lub stopem cynku do uzbrojenia kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - Część 1: Kable ziemne
PN-EN 10257-2:2003 Drut ze stali niestopowej powlekany cynkiem lub stopem cynku do uzbrojenia kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - Część 2: Kable morskie
PN-EN 10258:2001 Taśma wąska i pasy walcowane na zimno ze stali odpornej na korozję, żaroodpornej i żarowytrzymałej - Tolerancje wymiarów i kształtu
PN-EN 10259:2001 Taśma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odpornej na korozję, żaroodpornej i żarowytrzymałej - Tolerancje wymiarów i kształtu
PN-EN 10263-1:2004 Stal - Walcówka, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno - Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy
PN-EN 10263-1:2004 Stal - Walcówka, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno - Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy
PN-EN 10263-2:2004 Stal - Walcówka, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno - Część 2: Warunki techniczne dostawy stali nie przeznaczonych do obróbki cieplnej po przeróbce plastycznej na zimno
PN-EN 10263-3:2004 Stal - Walcówka, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno - Część 3: Warunki techniczne dostawy stali do nawęglania
PN-EN 10263-4:2004 Stal - Walcówka, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno - Część 4: Warunki techniczne dostawy stali do ulepszania cieplnego
PN-EN 10263-4:2004 Stal - Walcówka, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno - Część 4: Warunki techniczne dostawy stali do ulepszania cieplnego
PN-EN 10263-5:2004 Stal - Walcówka, pręty i drut do spęczania i wyciskania na zimno - Część 5: Warunki techniczne dostawy stali odpornych na korozję
PN-EN 10264-1:2002 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu - Drut stalowy na liny - Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 10264-2:2002 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu - Drut stalowy na liny - Część 2: Drut ze stali niestopowej ciągniony na zimno na liny ogólnego przeznaczenia
PN-EN 10264-3:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu - Drut stalowy na liny - Część 3: Drut okrągły i kształtowy ze stali niestopowej do pracy w trudnych warunkach obciążenia
PN-EN 10264-4:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu - Drut stalowy na liny - Część 4: Drut ze stali odpornej na korozję
PN-EN 10265:2001 Materiały magnetyczne - Blachy i taśmy stalowe o określonych własnościach mechanicznych i magnetycznych - Specyfikacja
PN-EN 10267:2002 Stale ferrytyczno-perlityczne do utwardzania wydzieleniowego z temperatury przeróbki plastycznej na gorąco
PN-EN 10268:2001 Stal mikrostopowa o podwyższonej granicy plastyczności - Wyroby płaskie walcowane na zimno do obróbki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10269:2004 Stale i stopy niklu na elementy złączne o określonych własnościach w podwyższonych i/lub niskich temperaturach
PN-EN 10270-1:2004 Drut stalowy na sprężyny mechaniczne - Część 1: Drut sprężynowy ze stali niestopowej patentowany ciągniony na zimno
PN-EN 10270-2:2004 Drut stalowy na sprężyny mechaniczne - Część 2: Drut sprężynowy hartowany w oleju i odpuszczony
PN-EN 10270-3:2004 Drut stalowy na sprężyny mechaniczne - Część 3: Drut sprężynowy ze stali odpornej na korozję
PN-EN 10271:2001 Stal - Wyroby płaskie z elektrolityczną powłoką cynkowo-niklową (ZN) - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10272:2004 Pręty ze stali odpornych na korozję na urządzenia ciśnieniowe
PN-EN 10273:2004 Pręty walcowane na gorąco ze stali spawalnych o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach na urządzenia ciśnieniowe
PN-EN 10274:2002 Metale - Próba udarowa spadającym ciężarem
PN-EN 10275:2003 Metale - Próba roztłaczania pierścienia rurowego ciśnieniem hydraulicznym
PN-EN 10276-1:2002 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie tlenu - Część 1: Pobieranie i przygotowanie próbek do oznaczania tlenu
PN-EN 10276-2:2005 Analiza chemiczna materiałów na osnowie żelaza - Oznaczanie zawartości tlenu w stali i żelazie - Część 2: Metoda absorpcji w podczerwieni po stopieniu w atmosferze gazu obojętnego
PN-EN 10277-1:2002 Wyroby stalowe o powierzchni jasnej - Warunki techniczne dostawy - Część 1: Postanowienia ogólne
PN-EN 10277-2:2002 Wyroby stalowe o powierzchni jasnej - Warunki techniczne dostawy - Część 2: Stale konstrukcyjne ogólnego stosowania
PN-EN 10277-3:2003 Wyroby stalowe o powierzchni jasnej - Warunki techniczne dostawy - Część 3: Stale automatowe
PN-EN 10277-4:2003 Wyroby stalowe o powierzchni jasnej - Warunki techniczne dostawy - Część 4: Stale do nawęglania
PN-EN 10277-5:2003 Wyroby stalowe o powierzchni jasnej - Warunki techniczne dostawy - Część 5: Stale do ulepszania cieplnego
PN-EN 10278:2003 Wymiary i tolerancje wyrobów stalowych o powierzchni jasnej
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu, wymiarów i masy
PN-EN 10280:2003 Materiały magnetyczne - Metody pomiaru własności magnetycznych blach i taśm elektrotechnicznych przy użyciu przyrządu do badań pojedynczego arkusza
PN-EN 10282:2003 Materiały magnetyczne - Metoda określania rezystancji izolacji powierzchniowej blach i taśm elektrotechnicznych
PN-EN 10283:2002 Odlewy ze staliwa odpornego na korozję
PN-EN 10291:2003 Metale - Próba pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu - Metoda badania
PN-EN 10292:2003 Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10292:2003/A1:2004 Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10295:2004 Odlewy ze staliwa żaroodpornego
PN-EN 10296-1:2004 (U) Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych i ogólno technicznych - Warunki techniczne dostawy - Część 1: Rury ze stali niestopowych i stopowych
PN-EN 10297-1:2003 (U) Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólno technicznych - Warunki techniczne dostawy - Część 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej
PN-EN 10301:2004 (U) Rury stalowe i złączki na rurociągi morskie - Powłoki wewnętrzne obniżające tarcie przy transporcie gazu nie powodującego korozji
PN-EN 10302:2003 (U) Żarowytrzymałe stale, stopy niklu i stopy kobaltu
PN-EN 10303:2003 Cienkie blachy i taśmy stalowe elektrotechniczne do pracy przy średnich częstotliwościach
PN-EN 10304:2003 Materiały magnetyczne (żelazo i stal) stosowane w przekaźnikach
PN-EN 10305-1:2003 (U) Rury stalowe precyzyjne - Warunki techniczne dostawy - Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno
PN-EN 10305-2:2003 (U) Rury stalowe precyzyjne - Warunki techniczne dostawy - Część 2: Rury ze szwem ciągnione na zimno
PN-EN 10305-3:2003 (U) Rury stalowe precyzyjne - Warunki techniczne dostawy - Część 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno
PN-EN 10305-4:2003 (U) Rury stalowe precyzyjne - Warunki techniczne dostawy - Część 4: Rury bez szwu ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne
PN-EN 10305-5:2003 (U) Rury stalowe precyzyjne - Warunki techniczne dostawy - Część 5: Rury ze szwem kształtowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostokątnym
PN-EN 10306:2004 Żelazo i stal - Badanie ultradźwiękowe dwuteowników H o równoległych powierzchniach stopek i dwuteowników
PN-EN 10307:2004 Badania nieniszczące - Badanie ultradźwiękowe wyrobów płaskich ze stali nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych o grubości równej lub większej niż 6 mm (metoda odbicia)
PN-EN 10308:2004 Badania nieniszczące - Badanie ultradźwiękowe prętów stalowych
PN-EN 10312:2004 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10314:2003 (U) Metoda wyznaczania minimalnych wartości granicy wytrzymałości stali w podwyższonych temperaturach
PN-EN 10319-1:2005 Metale - Badanie relaksacji naprężeń w próbie rozciągania - Część 1: Metoda badania przy użyciu maszyn wytrzymałościowych
PN-EN 10323:2005 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu - Drut do opon
PN-EN 10324:2005 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu - Drut do węży
PN-EN 10326:2005 (U) Taśmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w sposób ciągły - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10327:2005 (U) Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10330:2004 (U) Materiały magnetyczne - Metoda pomiaru koercji materiałów magnetycznych w obwodzie otwartym
PN-EN 10331:2004 (U) Materiały magnetyczne - Specyfikacja dla materiałów magnetycznie miękkich spiekanych
PN-EN 10332:2004 (U) Materiały magnetyczne - Materiały (magnetycznie twarde) na magnesy trwałe - Metody pomiaru własności magnetycznych
PN-EN 1094-1:2000 Materiały ogniotrwałe - Wyroby ogniotrwałe izolacyjne - Terminologia wyrobów z włókien ceramicznych
PN-EN 1094-2:2001 Materiały ogniotrwałe - Klasyfikacja formowanych wyrobów izolacyjnych
PN-EN 1094-3:2005 Izolacyjne wyroby ogniotrwałe - Część 3: Klasyfikacja wyrobów izolacyjnych wykonanych z włókien ceramicznych
PN-EN 1094-4:1998 Materiały ogniotrwałe - Metody badań izolacyjnych wyrobów ogniotrwałych - Oznaczanie gęstości pozornej i porowatości całkowitej
PN-EN 1094-5:1998 Materiały ogniotrwałe - Metody badań izolacyjnych wyrobów ogniotrwałych - Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie w temperaturze otoczenia
PN-EN 1094-6:2001 Materiały ogniotrwałe - Metody badań izolacyjnych wyrobów ogniotrwałych - Oznaczanie trwałej zmiany wymiarów wskutek ogrzewania
PN-EN 12475-1:2000 Materiały ogniotrwałe - Klasyfikacja zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Wyroby glinokrzemianowe
PN-EN 12475-2:2000 Materiały ogniotrwałe - Klasyfikacja zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Wyroby zasadowe zawierające poniżej 7 procent węgla resztkowego
PN-EN 12475-3:2000 Materiały ogniotrwałe - Klasyfikacja zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Wyroby zasadowe zawierające od 7 procent do 30 procent węgla resztkowego
PN-EN 12475-4:2001 Materiały ogniotrwałe - Klasyfikacja zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Wyroby specjalne
PN-EN 1402-1:2004 (U) Nieformowane wyroby ogniotrwałe - Część 1: Wprowadzenie i klasyfikacja
PN-EN 1402-2:2004 (U) Nieformowane wyroby ogniotrwałe - Część 2: Pobieranie próbek do badań
PN-EN 1402-3:2004 (U) Nieformowane wyroby ogniotrwałe - Część 3: Badania w stanie dostawy
PN-EN 1402-4:2004 (U) Nieformowane wyroby ogniotrwałe - Część 4: Oznaczanie konsystencji betonów
PN-EN 1402-5:2004 (U) Nieformowane wyroby ogniotrwałe - Część 5: Przygotowanie i obróbka próbek do badań
PN-EN 1402-6:2004 (U) Nieformowane wyroby ogniotrwałe - Część 6: Oznaczanie własności fizycznych
PN-EN 1402-7:2004 (U) Nieformowane wyroby ogniotrwałe - Część 7: Badania prefabrykatów
PN-EN 1402-8:2004 (U) Nieformowane wyroby ogniotrwałe - Część 8: Oznaczanie dodatkowych własności
PN-EN 1559-2:2002 Odlewnictwo - Warunki techniczne dostawy - Część 2: Wymagania dodatkowe dla odlewów staliwnych
PN-EN 24159:1998 Analiza chemiczna żelazo-manganu i żelazokrzemomanganu - Oznaczanie zawartości manganu metodą potencjometryczną
PN-EN 24159:1998 Analiza chemiczna żelazo-manganu i żelazokrzemomanganu - Oznaczanie zawartości manganu metodą potencjometryczną
PN-EN 24829-1:1999 Stal i żeliwo - Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu w postaci zredukowanego molibdenokrzemianu w zakresie od 0,05 procent do 1 procent metodą spektrofotometryczną
PN-EN 24829-1:1999 Stal i żeliwo - Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu w postaci zredukowanego molibdenokrzemianu w zakresie od 0,05 procent do 1 procent metodą spektrofotometryczną
PN-EN 24829-2:1999 Stal i żeliwo - Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu w postaci zredukowanego molibdenokrzemianu w zakresie od 0,01 procent do 0,05 procent metodą spektrofotometryczną
PN-EN 24829-2:1999 Stal i żeliwo - Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu w postaci zredukowanego molibdenokrzemianu w zakresie od 0,01 procent do 0,05 procent metodą spektrofotometryczną
PN-EN 24935:1994 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości siarki metodą absorpcji w podczerwieni po spaleniu w piecu indukcyjnym
PN-EN 24937:1994 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości chromu metodą miareczkowania potencjometrycznego lub wizualnego
PN-EN 24937:1994 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości chromu metodą miareczkowania potencjometrycznego lub wizualnego
PN-EN 24938:1994 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości niklu metodą wagową lub miareczkową
PN-EN 24938:1994 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości niklu metodą wagową lub miareczkową
PN-EN 24943:1998 Analiza chemiczna żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości miedzi metodą płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej
PN-EN 24943:1998 Analiza chemiczna żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości miedzi metodą płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej
PN-EN 24946:2000 Stal i żeliwo - Oznaczanie zawartości miedzi metodą spektrofotometryczną z 2,2'-dichinolilem
PN-EN 24946:2000 Stal i żeliwo - Oznaczanie zawartości miedzi metodą spektrofotometryczną z 2,2'-dichinolilem
PN-EN 24947:2000 Stal i żeliwo - Oznaczanie zawartości wanadu metodą miareczkowania potencjometrycznego
PN-EN 29658:1993 Stal - Oznaczanie zawartości glinu - Metoda płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań - Warunki techniczne dostawy
PN-EN 955-2:1998 Materiały ogniotrwałe - Analiza chemiczna wyrobów ogniotrwałych - Wyroby zawierające głównie krzemionkę i/lub tlenek glinu (metoda mokra)
PN-EN 993-10:2000 Materiały ogniotrwałe - Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Oznaczanie trwałej zmiany wymiarów wskutek ogrzewania
PN-EN 993-1:1998 Materiały ogniotrwałe - Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Oznaczanie gęstości pozornej, porowatości otwartej i całkowitej
PN-EN 993-12:2000 Materiały ogniotrwałe - Metody badań zwartych formowanych i nieformowanych wyrobów ogniotrwałych - Oznaczanie równoważnego stożka pirometrycznego (ogniotrwałość zwykła)
PN-EN 993-13:2002 Materiały ogniotrwałe - Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Część 13: Wymagania dla laboratoryjnych wzorcowych stożków pirometrycznych
PN-EN 993-14:2001 Materiały ogniotrwałe - Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Oznaczanie przewodności cieplnej metodą gorącego drutu (układ krzyżowy)
PN-EN 993-15:2002 Materiały ogniotrwałe - Metody badań - Część 15: Oznaczanie przewodności cieplnej metodą gorącego drutu (układ równoległy)
PN-EN 993-16:1999 Materiały ogniotrwałe - Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Oznaczanie odporności na działanie kwasu siarkowego
PN-EN 993-17:2002 Materiały ogniotrwałe - Metody badań - Część 17: Oznaczanie gęstości pozornej materiałów ziarnistych metodą rtęciową w próżni
PN-EN 993-18:2004 Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Część 18: Oznaczanie gęstości pozornej materiałów ziarnistych metodą wodną w próżni
PN-EN 993-19:2005 (U) Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Część 19: Oznaczanie rozszerzalności cieplnej metodą różnicową
PN-EN 993-20:2005 (U) Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Część 20: Oznaczanie odporności na ścieranie w temperaturze otoczenia
PN-EN 993-2:1997 Materiały ogniotrwałe - Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Oznaczanie gęstości rzeczywistej
PN-EN 993-2:1997/A1:2004 Materiały ogniotrwałe - Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Oznaczanie gęstości rzeczywistej
PN-EN 993-3:2000 Materiały ogniotrwałe - Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Metody badań wyrobów zawierających węgiel
PN-EN 993-4:1999 Materiały ogniotrwałe - Metody badań zwartych i izolacyjnych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Oznaczanie gazoprzepuszczalności
PN-EN 993-5:2001 Materiały ogniotrwałe - Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie w temperaturze otoczenia
PN-EN 993-6:1998 Materiały ogniotrwałe - Metody badań zwartych i izolacyjnych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie w temperaturze otoczenia
PN-EN 993-7:2001 Materiały ogniotrwałe - Metody badań zwartych i izolacyjnych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie w podwyższonych temperaturach
PN-EN 993-8:1999 Materiały ogniotrwałe - Metody badań zwartych i izolacyjnych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Oznaczanie ogniotrwałości pod obciążeniem
PN-EN 993-9:1999 Materiały ogniotrwałe - Metody badań zwartych i izolacyjnych formowanych wyrobów ogniotrwałych - Oznaczanie pełzania przy ściskaniu
PN-EN ISO 10058:2003 (U) Materiały ogniotrwałe - Magnezyty i dolomity - Analiza chemiczna
PN-ISO 10280:1993 Stal i żeliwo - Oznaczanie zawartości tytanu - Metoda spektrofotometryczna z dwuantypirylometanem
PN-EN ISO 10700:2001 Stal i żelazo - Oznaczanie zawartości manganu metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
PN-EN ISO 10714:2004 Stal i żelazo - Oznaczanie zawartości fosforu - Metoda spektrofotometryczna z fosforowanadomolibdenianem
PN-EN ISO 12676:2005 Materiały ogniotrwałe - Oznaczanie odporności na działanie tlenku węgla
PN-EN ISO 12677:2004 (U) Analiza chemiczna wyrobów ogniotrwałych za pomocą XRF - Metoda stapiania perły
PN-EN ISO 13900:2004 Stal - Oznaczanie zawartości boru - Metoda spektrofotometryczna z kurkuminą po destylacji
PN-EN ISO 14284:2003 (U) Stal i żelazo - Pobieranie i przygotowanie próbek do oznaczania składu chemicznego
PN-EN ISO 14556:2003 Stal - Próba udarności Charpy-V oprzyrządowanym młotem wahadłowym - Metoda badania
PN-EN ISO 14577-1:2003 (U) Metale - Aparaturowe badanie twardości i parametrów materiału metodą wciskania wgłębnika - Część 1: Metoda badania
PN-EN ISO 14577-2:2003 (U) Metale - Aparaturowe badanie twardości i parametrów materiału metodą wciskania wgłębnika - Część 2: Weryfikacja i kalibracja twardościomierzy
PN-EN ISO 14577-3:2003 (U) Metale - Aparaturowe badanie twardości i parametrów materiału metodą wciskanie wgłębnika - Część 3: Kalibracja wzorców twardości
PN-EN ISO 15349-2:2005 Stal niestopowa - Oznaczanie małej zawartości węgla - Część 2: Metoda absorpcji w podczerwieni po spaleniu w piecu indukcyjnym (z ogrzewaniem wstępnym)
PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu
PN-EN ISO 15630-2:2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 2: Zgrzewane siatki do zbrojenia
PN-EN ISO 15630-3:2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 3: Stal do sprężania
PN-EN ISO 18265:2004 (U) Metale - Przeliczanie wartości twardości
PN-EN ISO 20482:2004 Metale - Blachy i taśmy - Próba tłoczności metodą Erichsena
PN-ISO 2566-1:1994 Stal - Przeliczanie wartości wydłużeń stali niestopowych i niskostopowych
PN-ISO 2566-1:1994/AP1:2002 Stal - Przeliczanie wartości wydłużeń stali niestopowych i niskostopowych
PN-ISO 2566-2:1994 Stal - Przeliczanie wartości wydłużeń stali austenitycznych
PN-EN ISO 2639:2003 (U) Stale - Określanie i sprawdzanie grubości warstwy nawęglonej i zahartowanej
PN-EN ISO 3651-1:2004 Oznaczanie odporności na korozję międzykrystaliczną stali odpornych na korozję - Część 1: Stale odporne na korozję austenityczne i ferrytyczno-austenityczne (duplex) - Badanie korozyjne w środowisku kwasu azotowego(V) przez pomiar ubytku masy (próba Hueya
PN-EN ISO 3651-2:2004 Oznaczanie odporności na korozję międzykrystaliczną stali odpornych na korozję - Część 2: Stale odporne na korozję ferrytyczne, austenityczne i ferrytyczno-austenityczne (duplex) - Badanie korozyjne w środowisku zawierającym kwas siarkowy(VI)
PN-EN ISO 376:2005 (U) Metale - Wzorcowanie siłomierzy kontrolnych stosowanych do sprawdzania jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych
PN-EN ISO 377:2000 Stal i wyroby stalowe - Pobieranie i przygotowanie odcinków próbnych i próbek do badań własności mechanicznych
PN-EN ISO 3785:2000 Stal - Oznaczenie osi próbek
PN-EN ISO 3887:2003 (U) Stale - Określanie głębokości odwęglenia
PN-EN ISO 4934:2004 (U) Stal i żelazo - Oznaczanie zawartości siarki - Metoda wagowa
PN-EN ISO 4957:2004 Stale narzędziowe
PN-EN ISO 642:2002 Stal - Badanie hartowności metodą oziębianiania od czoła (próba Jominy'ego)
PN-EN ISO 643:2005 Stal - Mikrograficzne określanie wielkości ziarna
PN-EN ISO 6506-1:2002 Metale - Pomiar twardości sposobem Brinella - Część 1: Metoda badań
PN-EN ISO 6506-2:2003 Metale - Pomiar twardości sposobem Brinella - Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy
PN-EN ISO 6506-3:2003 Metale - Pomiar twardości sposobem Brinella - Część 3: Kalibracja wzorców twardości
PN-EN ISO 6507-1:1999 Metale - Pomiar twardości sposobem Vickersa - Metoda badań
PN-EN ISO 6507-2:1999 Metale - Pomiar twardości sposobem Vickersa - Sprawdzanie twardościomierzy
PN-EN ISO 6507-3:1999 Metale - Pomiar twardości sposobem Vickersa - Kalibracja wzorców twardości
PN-EN ISO 6508-1:2002 Metale - Pomiar twardości sposobem Rockwella - Część 1: Metoda badań (skala A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T)
PN-EN ISO 6508-2:2003 Metale - Pomiar twardości sposobem Rockwella - Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy ( skale A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
PN-EN ISO 6508-3:2003 Metale - Pomiar twardości sposobem Rockwella - Część 3: Kalibracja wzorców twardości ( skale A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
PN-EN ISO 683-17:2004 Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe - Część 17: Stale na łożyska kulkowe i wałeczkowe
PN-EN ISO 7438:2002 Metale - Próba zginania
PN-EN ISO 7500-1:2005 (U) Metale - Sprawdzanie statycznych jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych - Część 1: Maszyny wytrzymałościowe rozciągające/ściskające - Sprawdzanie i kalibracja układu pomiarowego siły
PN-EN ISO 7500-2:2002 Metale - Sprawdzanie statycznych jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych - Część 2: Pełzarki - Sprawdzanie przyłożonego obciążenia
PN-EN ISO 7799:2002 Metale - Blachy i taśmy grubości do 3 mm - Próba przeginania
PN-ISO 8434-1:1996 Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego -Łączniki rurowe gwintowe 24 stopni z pierścieniem zacinającym
PN-EN ISO 8434-4:2003 Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego - Część 4: Łączniki rurowe gwintowe 24° z końcówką stożkową do przyspawania uszczelnianą pierścieniem o przekroju kołowym
PN-EN ISO 8491:2005 (U) Metale - Rury - Próba zginania
PN-EN ISO 8492:2005 (U) Metale - Rury - Próba spłaszczania
PN-EN ISO 8493:2005 (U) Metale - Rury - Próba roztłaczania
PN-EN ISO 8494:2005 (U) Metale - Rury - Próba wywijania kołnierza
PN-EN ISO 8495:2005 (U) Metale - Rury - Próba roztłaczania pierścienia
PN-EN ISO 8496:2005 (U) Metale - Rury - Próba rozciągania pierścienia
PN-EN ISO 9513:2003 (U) Metale - Kalibracja ekstensometrów stosowanych w próbie jednoosiowego rozciągania
PN-EN ISO 9556:2003 Stal i żelazo - Oznaczanie całkowitej zawartości węgla - Metoda absorpcji w podczerwieni po spaleniu w piecu indukcyjnym
PN-EN ISO 9974-1:2002Łączniki rurowe gwintowe zastosowania ogólnego i do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych -- Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem elastomerowym lub bezpośrednio metal na metal -- Część 1: Gniazda gwintowane
PN-EN ISO 9974-2:2002Łączniki rurowe gwintowe zastosowania ogólnego i do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych -- Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem elastomerowym lub bezpośrednio metal na metal -- Część 2: Końcówki przyłączek uszczelniane pierścieniem elastomerowym (typ E)
PN-EN ISO 9974-3:2002Łączniki rurowe gwintowe zastosowania ogólnego i do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych -- Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem elastomerowym lub bezpośrednio metal na metal -- Część 3: Końcówki przyłączek uszczelniane bezpośrednio metal na metal (typ B)
PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal żebrowana B500 - Warunki techniczne dostawy prętów, kręgów i siatek zgrzewanych


Strona główna | O nas | Członkowie | Produkty i usługi | Publikacje | Współpraca | Prawo | O stali | Dla prasy
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.