Strona główna O nas Członkowie Produkty i usługi Publikacje Współpraca Prawo O stali Dla prasy

Użytkownik
Logowanie
Szukaj w serwisie
Kontakt
 


Z A M Ó W


HIPH - historia

Świadomość negatywnych skutków rozproszenia sektora stalowego na początku lat 90-tych wywołała potrzebę jego integracji. Środowisko hutnicze uznało za pilne uregulowanie organizacyjno-prawne współpracy przedsiębiorstw hutniczych i hutnictwa z jego otoczeniem.

Powołano Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, jako branżową organizację samorządu gospodarczego, zrzeszającą huty żelaza i stali oraz metali nieżelaznych, przedsiębiorstwa branż pracujących na potrzeby hutnictwa - w szczególności materiałów ogniotrwałych i koksownictwa oraz inne przedsiębiorstwa współpracujące z sektorem (tj. przedsiębiorstwa remontowe, handlowe, projektowe, wyższe uczelnie techniczne oraz przedsiębiorstwa materiałów ogniotrwałych).

Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 12 lipca, a zarejestrowana Izba została w dniu 27 sierpnia 1991 r. HIPH posiada osobowość prawną i funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych oraz postanowień statutu Izby.


budynek z w którym mieści się
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa


Strona główna | O nas | Członkowie | Produkty i usługi | Publikacje | Współpraca | Prawo | O stali | Dla prasy
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.