Strona główna O nas Członkowie Produkty i usługi Publikacje Współpraca Prawo O stali Dla prasy

Członkowie
Użytkownik
Logowanie
Szukaj w serwisie
Kontakt
 


Z A M Ó W


HIPH - lista członków

ARCELORMITTAL POLAND S.A.
http://www.arcelormittal.com/poland/
ArcelorMittal Poland wchodzi w skład grupy ArcelorMittal. Firma dysponująca pełnym ciągiem technologicznym. Skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. Zdolności produkcyjne ArcelorMittal Poland w skali roku sięgają 7,6 mln ton stali surowej oraz ok. 6,6 mln ton wyrobów walcowanych

ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
http://www.arcelormittal.com/poland/
Produkcja surówki i stali (konwertory tlenowe), półwyrobów z instalacji COS i walcowanych, średnich i ciężkich kształtowników gorącowalcowanych, szyn kolejowych,tramwajowych, grodzic, profili górniczych typu V, oraz ciężkich odlewów staliwnych.

ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE
http://www.arcelormittal.com/poland/
Produkcja koksu, surówki i stali (konwertory tlenowe), półwyrobów z instalacji COS, blach walcowanych na gorąco i zimno, blach ocynkowanych ogniowo i elektrolitycznie, taśm ciętych wzdłużnie i poprzecznie czarnych i ocynkowanych ogniowo.

ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
http://www.arcelormittal.com/poland/
Produkcja taśm i blach stalowych ocynkowanych lub ocynkowanych i powlekanych.

ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W SOSNOWCU
http://www.arcelormittal.com/poland/
Produkcja walcówki, mat zbrojeniowych, walcówki profilowanej, prętów zbrojeniowych i drutu zbrojeniowego w kręgach, drutu spawalniczego.

ARCELORMITTAL WARSZAWA SP. Z O.O.
http://www.arcelormittal-warszawa.com/
Produkcja kęsów, prętów walcowanych na gorąco ze stali węglowych i stopowych, produkcja prętów żebrowanych.

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS KRAKÓW SP. Z O.O
http://www.arcelormittal.com/tubular/
ArcelorMittal Tubular Products Kraków Sp. z o.o. produkuje rury wzdłużnie zgrzewane dla celów mechanicznych, takich jak budownictwo, dystrybucja wody, rusztowania. Nasze położenie w województwie Małopolskim na południu kraju umożliwia swobodną dystrybucję na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Danii, krajów Nadbałtyckich. ArcelorMittal Tubular Products Kraków blisko współpracuje z wiodącym producentem wyrobów stalowych w Polsce ArcelorMittal Poland (wcześniej Huta im. T. Sendzimira). Nasz zakład produkcyjny posiada urządzenia do produkcji rur, cięcia, ukosowania, gwintowania, powlekania. Nasza produkcja rur oparta jest na procesie redukcji na gorąco, dzięki której gotowy produkt posiada jednorodne właściwości.

HUTA ŁABĘDY S.A.
http://www.hutalab.com.pl/
Produkcja kształtowników gorącowalcowanych, obudów i akcesoriów górniczych.

CELSA HUTA OSTROWIEC SP. Z O.O.
http://www.celsaho.com/
Produkcja prętów gorącowalcowanych: żebrowanych do zbrojenia betonu, gładkich, kwadratowych, płaskich oraz kątowników i walcówki żebrowanej oraz wyrobów kutych: odkuwek, wałów korbowych, wałów do siłowni wiatrowych, walców hutniczych, linii wałów okrętowych, wałów turbinowych i wirnikowych, części maszyn i urządzeń przemysłowych.

CMC POLAND SP Z O. O.
https://www.cmc.com/pl/
Produkcja wyrobów hutniczych: walcówka okrągła gładka, pręty okrągłe żebrowane, pręty okrągłe gładkie, pręty płaskie, pręty kwadratowe, kątowniki równoramienne.

"FERRUM" S.A.
http://www.ferrum.com.pl/
Jesteśmy krajowym liderem w produkcji rur do przesyłu mediów. Specjalizujemy się w produkcji rur stalowych ze szwem oraz kształtowników zamkniętych. Oferujemy izolację zewnętrzną z powłoką polietylenową 3LPE lub polipropylenową 3LPP oraz wewnętrzne powłoki cementowe lub epoksydowe. Produkujemy rury w technologii zgrzewania prądami wysokiej częstotliwości oraz spawania łukiem krytym (spiralnie lub wzdłużnie) dla rynku gazowniczego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego (do przesyłu ścieków, wody pitnej i zasolonej) oraz przemysłu.

ALCHEMIA S.A.
http://alchemiasa.pl/
ALCHEMIA S.A. jest spółką giełdową działającą w sektorze produktów stalowych : rury bez szwu, wyroby kute, kuto-walcowane oraz stal we wlewkach

LIBERTY CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.
http://www.libertyczestochowa.pl/
Produkcja stali, blach grubych gorąco walcowanych, konstrukcji stalowych, prefabrykatów i półwyrobów.

MARCEGAGLIA POLAND SP Z O.O.
http://www.marcegaglia.com.pl/


WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o.
http://www.weglokoks-stal.pl/
Spółka WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY S.A. Naszym głównym celem jest integracja aktywów hutniczych należących do Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, a mianowicie HUTA ŁABĘDY S.A. - Gliwice, HUTA POKÓJ S.A. Ruda Śląska, Walcownia Blach Batory Sp. z o.o. - Chorzów. Głównym zadaniem Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie zarządzania obrotem materiałami wsadowymi, a także pełnienie roli koordynatora kluczowych funkcji i kompetencji w zakresie wspomnianego segmentu hutniczego. Podstawowe zadania WĘGLOKOKS STAL, wynikające z jej zadań i pozycji w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS, związane są z zamówieniami i dystrybucją materiałów wsadowych głównie na potrzeby aktywów hutniczych należących do Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS.
Poza podstawową działalnością, Spółka świadczy także usługi w zakresie szeroko pojętego IT oraz utrzymania systemów komputerowych, rozszerzając jednocześnie zakres świadczonych usług na obszary okołoprodukcyjne. Powyższe działania realizują koncepcję budowy Centrum Usług Wspólnych (CUW) wokół aktywów hutniczych będących w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS.

COGNOR S.A. ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W KRAKOWIE
http://www.zwprofil.pl/
COGNOR S.A. Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie kontynuuje działalność produkcyjną Zakładu Walcowniczego PROFIL S.A. jako producent wyrobów stalowych długich walcowanych na gorąco. Ponadto Spółka oferuje pręty do zbrojenia betonu - zarówno żebrowane, jak i gładkie.

RE ALLOYS SP. Z O.O.
http://www.realloys.pl
Podstawowym przedmiotem działalności Re Alloys Spółka z o.o. jest produkcja żelazostopów oraz pyłów pofiltracyjnych. Drugim segmentem działalności jest obrót energią elektryczną, realizowany na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

ARCELORMITTAL REFRACTORIES SP. Z O.O.
http://www.arcelormittal-refractories.pl/
Firma ArcelorMittal Refractories zajmuje się produkcją i sprzedażą materiałów ogniotrwałych wykorzystywanych przede wszystkim w: hutnictwie żelaza i stali, przemyśle odlewniczym, hutnictwie metali nieżelaznych, przemyśle cementowo-wapienniczym, przemyśle szklarskim, energetyce, przemyśle cukrowniczym, przemyśle chemicznym. Podstawowy program produkcji obejmuje wszystkie typy wyrobów ogniotrwałych:
- wyroby glinokrzemianowe formowane i nieformowane,
- wyroby zasadowe formowane i nieformowane (w tym: magnezjowe, magnezjowo-węglowe, chromitowe),
- wyroby dolomitowe, dolomitowo-magnezjowe, masy dolomitowe, dolomit prażony,
- wkłady izolacyjne do wlewnic,
- betony ogniotrwałe,
- prefabrykaty specjalne.


STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH
http://www.spmo.gliwice.pl/
Zrzesza przedsiębiorstwa przemysłu materiałów ogniotrwałych oraz ich przedstawicieli.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.
http://www.ropczyce.com.pl/
Produkcja wyrobów ogniotrwałych dla hutnictwa żelaza i stali, hutnictwa szkła, metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, odlewniczego oraz koksowniczego

HARSCO METALS POLSKA SP. Z O.O.
http://harscometals.pl


AIR LIQUIDE POLSKA SP. Z O.O.
https://www.airliquide.com/pl/


SIEC BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT METALURGII ŻELAZA IM. ST. STASZICA
http://www.imz.gliwice.pl/
Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych w obszarze hutnictwa żelaza, przetwórstwa i zastosowań wyrobów stalowych oraz ich wpływu na środowisko. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

LIBERTY COMMERCIAL PL SP. Z O.O.
https://libertysteelgroup.com/cz/about/operations/


HUTREM SERWIS S.A.
http://www.hutrem.pl
Hutrem Serwis S.A. jest firmą koncentrującą działalność na dostarczaniu specjalistycznych usług dla zakładów przemysłowych. Jesteśmy producentem konstrukcji stalowych oraz elementów maszyn i urządzeń dla przemysłu. Posiadany wyspecjalizowany park maszynowy oraz kadra techniczna umożliwia nam na wykonie prac w zakresie remontów obiektów oraz urządzeń w branżach: elektrycznej, mechanicznej, hydraulicznej i energetycznej. W oparciu o posiadane uprawnienia UDT wykonujemy naprawy, remonty, konserwację, serwisowanie oraz modernizację suwnic. Obszar działalności spółki obejmuje również specjalistyczne usługi budowlane oraz likwidacje i demontaż obiektów i urządzeń.

LINDE GAZ POLSKA SP. Z O.O.
http://www.linde-gaz.pl/
Linde Gaz Polska oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań w zakresie technolo- gii i zastosowań gazów technicznych dla przemysłu metalurgicznego:
- REBOX® – kompletny system grzania dla pieców grzewczych,
- zaawansowane technologicznie systemy nowoczesnych palników dla pie- ców przemysłowych i kadzi, również w technologii flameless,
- intensyfikacja procesu topienia w elektrycznych piecach łukowych i żeliwiakach,
- rafinacja, odgazowanie i ochrona ciekłego metalu,
- przyjazne środowisku i energooszczędne systemy wygrzewania kadzi dosto- sowane do potrzeb procesu technologicznego klienta,
- nowoczesne systemy zaopatrzenia w gazy techniczne,
- kompletne rozwiązania produkcji gazów na miejscu – stacje separacji powietrza oraz generatory gazów.


HANSPED TRANSPORT I SPEDYCJA S.J.
http://hansped.pl/
Firma HANSPED z siedzibą w Katowicach jest firmą transportowo-spedycyjną prowadzącą działalność na terenie całego kraju i Europy od 1997 roku. Jesteśmy zaufanym partnerem hut, producentów stali, zakładów produkcyjnych oraz firm usługowo-handlowych, które zdecydowały się zlecić nam usługi transportowe. Specjalizujemy się w transporcie całopojazdowym krajowym oraz międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem: Włoch, Belgii, Niemiec, Czech, Słowacji, Francji oraz Luksemburgu. Dysponujemy naczepami standard, mega, platformy, dłużyce, jak również typu coilmulda.

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
http://www.metal.agh.edu.pl/


IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA GOSPODARKI ZŁOMEM
http://www.iphgz.pl/
Zrzesza firmy złomowe z obszaru całej Polski w tym liderów w branży, dbając o ich interesy i dobry wizerunek na szerokim rynku gospodarczym.

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
http://www.wip.pcz.pl/
Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza, konsulting.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
http://www.polsl.pl/rm/
Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza, konsulting.

P.O.S.W. „HERMEX”
http://www.hermex.pl/


PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODOCIĄGOWYCH HKW SP. Z O.O.
http://www.puwhkw.pl/Strona główna | O nas | Członkowie | Produkty i usługi | Publikacje | Współpraca | Prawo | O stali | Dla prasy
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.