Strona główna O nas Członkowie Produkty i usługi Publikacje Współpraca Prawo O stali Dla prasy

Użytkownik
Logowanie
Szukaj w serwisie
Kontakt
 


Z A M Ó W


HIPH - statut
Rozdział: 1 2 3 4 5 6   
statut.pdf

Rozdział 6

Zmiana statutu i rozwiązanie Izby

Paragraf 36
  1. Uchwała w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Izby może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  2. W II terminie uchwała, o której mowa wyżej może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków.
  3. Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Izby.
  4. Walne Zgromadzenie po uchwaleniu uchwały w sprawie rozwiązania Izby ustanowi likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

<<  1 2 3 4 5 6 >>


Strona główna | O nas | Członkowie | Produkty i usługi | Publikacje | Współpraca | Prawo | O stali | Dla prasy
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.